Encargadas por A.H.V. a Manuel María Smith en 1916, las casas de San Vicente se construyeron en dos fases, en la primera se levantó un conjunto de doce casas, estilo Old English, que combinaba viviendas unifamiliares, dobles y triples en un solar en forma de L. El proyecto original, que pretendía la construcción de doce tipos de casas diferentes, hubo de ser simplificado, pese a ello, las condiciones sanitarias y el confort eran muy superiores a otros proyectos similares realizados en esta época.

En 1918 se llevó a cabo la segunda fase, con once casas de tres alturas formando una manzana alineada con las anteriores; aunque el programa de las viviendas era el mismo, se alejaba totalmente del modelo de ciudad jardín inglesa con un resultado mucho más monótono. Se construyeron para ser ofrecidas en alquiler a los trabajadores de la empresa. Difiere, por tanto, del planteamiento de las Cooperativas Obreras de Casas Baratas.

—————————–

A.H.V-ek Manuel María Smith-i 1916an arduratuak, San Bizente-ko etxeak bi fasetan eraiki ziren, lehenengoan hamabi etxeko talde bat altxatu ziren, Old English estilokoak, L itxurako orube batean familia bakarrentzako, bikoitzentzako eta hirukoitzentzako etxebizitzak konbinatzen zirelarik. Jatorrizko proiektua, hamabi tipo desberdineko etxeen eraikuntza suposatzen zuenak, sinplifikatu behar izan zen, baina hala ere, osasun-baldintzak eta konforta garai honetan egindako antzeko beste proiektu batzuk baino altuagoak ziren.

1918an bigarren fasea burutu zuen, hiru altueratako hamaika etxe lerrokatuak aurrekoekin etxadia eratuz; nahiz eta etxebizitzetako programa bera izan, erabat urruntzen zen lorategi-hiri ingeleseko modeloarengandik emaitza monotonoagoarekin. Enpresako langileentzat alokairuan eskaintzeko eraikiak izan ziren. Beraz, Etxe Merkeko Langileenen Kooperatiba aurkezpenetik guztiz desberdina zen.