El mayorazgo se fundó en 1573 por Sancho de Beurco a favor de su hijo Juan de Beurco. Este contrajo matrimonio con Leonor de Asua Sangróniz, hija de Ochoa Ortíz de Asua Sangróniz y Águeda de Martiartu y Guecho dueños de las casas de estos apellidos. Del matrimonio nacieron el capitán Sancho de Beurco-Martiartu y Martín de Beurco-Martiartu

La Providencia (Santa Teresa)

Se construyeron en 1927 por iniciativa de la Sociedad La Providencia de España y planos de Ismael Gorostiza. Las obras se llevaron a cabo en dos fases hasta completar un total de 22 casas alineadas en dos hileras separadas por una calle de 7 m. de ancho. Hoy día sólo quedan en pie la mitad de las viviendas, a las que se han adosado edificios de mayor altura.

—————————–

Sancho de Beurko-k maiorazkoa sortu zuen 1573an Juan de Beurko bere semearen alde. Hau Asua Sangróniz-eko Leonor-ekin ezkondu zen, etxe hauen jabeen abizenak ziren Ochoa Ortiz Asua Sangroniz-eko eta Águeda de Martiartu-ko eta Getxo-ko alaba zena. Ezkontzatik Sancho de Beurko-Martiartu eta Martin Beurko-Martiartu jaio ziren.

Probidentzia (Santa Teresa)

1927an eraiki ziren Espainiako Probidentzia Elkarteak eta Ismael Gorostiza-ren planoen ekimenaz. Lanak bi fasetan burutu ziren guztira lerrokatutako bi errenkadatan eta 7 m-tako zabalerako kale batez banandutako 22 etxe osatu arte. Gaur egun etxebizitzen erdiak zutik geratzen da soilik, altuera handiagoko eraikinak itsatsi dizkietenei.